Noeste IJver logo

Zayaz

Dynamische huisstijl

Voor woningcorporatie Zayaz hebben wij vanuit het huidige logo een vernieuwde identiteit ontwikkeld

Intro

Zayaz is in Den Bosch een van de grootste sociale woningcoöperaties. Ze richten zich speciaal op de huurder die het net wat moeilijker heeft. Daarom is het hun missie om een een fijn thuis te creëren voor de doelgroep. Een fijn thuis wordt bepaald door een fijne omgeving en een goed en betaalbaar huis. Daar zet Zayaz zich voor in. 

Omdat Zayaz meerdere rollen bekleedt en meerdere doelen nastreeft hebben we ervoor gekozen om de huisstijl dynamisch in te steken. Zo is de missie van Zayaz terug te vinden in de hoekstenen, patronen en kleuren die vrij van elkaar mogen worden afgewisseld.

De hoekstenen van Zayaz

Via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken willen we mensen mee laten doen
in en aan de samenleving. Dat vinden we belangrijk en daarvoor zetten we ons actief in. De 3 hoekstenen die daarbij centraal staan zijn wonen, verbinden en betrokkenheid. Deze 3 hoekstenen vormen de basis van de huisstijl en zijn uitgewerkt in iconen en bijbehorende patronen.

//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-A-pt.3b-1.png

Wonen

Maatwerk iconografie

//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-A-pt.2b-2.png

Verbinding

Maatwerk iconografie

//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-B-pt.2b-1.png
//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-B-pt.3b-1.png
//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-C-pt.3b-1.png

Betrokkenheid

Maatwerk iconografie

//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-C-pt.2b.png

Samenbrengen van de elementen

Het logo van Zayaz was voor ons het vertrekpunt om een nieuwe identiteit die hierop aansluit te ontwikkelen.
Wel hebben we het huidige logo opgefrist met nieuwe kleuren, ook is de onderzin veranderd. Het samenbrengen van de elementen voor het logo ziet er als volgt uit:

//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/Zayaz-hoekstenen-video_gif-1.gif

"De huisstijl van Zayaz speelt een belangrijke rol bij de positionering en profilering. Het is belangrijk dat de uitstraling naar buiten toe past bij de identiteit."

//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-content-1a-2.png
//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-content-2a-2.png
//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-content-3a-2.png

Illustratie stijl en animaties

De lijn-iconen zijn doorgezet in de illustraties en animaties, maar er is meer kleur, detail en beleving toegevoegd. 

//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/Animatie-illustratie-3.png
//noesteijver.nl/wp-content/uploads/2018/08/NoesteIJver-Zayaz-content-5f-1.png

Uitgelichte projecten

WordPress website, Grafisch Ontwerp, Webontwikkeling
Medicinfo

Responsive website & maatwerk iconen

WordPress website, Webontwikkeling, Grafisch Ontwerp, Onderhoud, Hosting
Gas Flow Solutions

Dynamische huisstijl & maatwerk website

WordPress website, Hosting, Onderhoud, Webontwikkeling, Grafisch Ontwerp
Ons Kindbureau

Maatwerk WordPress website voor kinderopvang

WordPress website, Onderhoud, Webontwikkeling, Grafisch Ontwerp
Lumens

Website Regionale Aanpak Kindermishandeling

Noeste IJver
Ringbaan-Oost 116F, 5013 CD, Tilburg
013-7820130 / mail@noesteijver.nl / KVK 66330696